หน้าแรก » ติดต่อเรา

ก๊าซอุตสาหกรรม ราชบุรี สหอ๊อกซิเย่น

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี, สมุทรสงคราม

5 อําเภอ/เขต

21 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

28 อําเภอ/เขต

105 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร

3 อําเภอ/เขต

14 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม

2 อําเภอ/เขต

21 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี

2 อําเภอ/เขต

6 ตำบล/แขวง

ภาพกิจการ

บริษัท สหอ๊อกซิเย่น จำกัด

ก๊าซอุตสาหกรรม ราชบุรี สหอ๊อกซิเย่น